ימים: ראשון - שלישי - חמישי ושישי בסניף גבעת שאול ימים: שני ורביעי בסניף פסגת זאב

17:30 - 19:00
אימון איגרוף תאילנדי - קבוצת נוער
מיקום: בית הדפוס, גבעת שאול ירושלים.

אימון של 90 דקות לקבוצת נוער.

19:30 - 21:00
אימון איגרוף תאילנדי - בוגרים
מיקום: בית הדפוס, גבעת שאול ירושלים.

אימון של 90 דקות לבוגרים.

16:30 - 17:30
איגרוף תאילנדי - כיתות א - ב
מיקום: מתנס פסגת זאב, ירושלים

אימון של 60 דקות לקבוצת ילדים.
ההרשמה דרך המתנ"ס.

עלות אימון של 60 דקות: 260 ש"ח.

17:30 - 18:30
איגרוף תאילנדי - כיתות ג - ד - ה
מיקום: מתנס פסגת זאב, ירושלים

אימון של 60 דקות לקבוצת ילדים.
ההרשמה דרך המתנ"ס.

עלות אימון של 60 דקות: 260 ש"ח.

18:30 - 20:00
איגרוף תאילנדי - כיתות ו - ז - ח
מיקום: מתנס פסגת זאב, ירושלים

אימון של 90 דקות לקבוצת נוער.
ההרשמה דרך המתנ"ס.

עלות אימון של 90 דקות: 280 ש"ח.

20:15 - 21:45
איגרוף תאילנדי - כיתות ט עד י"ב
מיקום: מתנס פסגת זאב, ירושלים

אימון של 90 דקות לקבוצת נוער בוגר.
ההרשמה דרך המתנ"ס.

עלות אימון של 90 דקות: 280 ש"ח.

18:00 - 19:30
אימון איגרוף תאילנדי - קבוצת נוער
מיקום: בית הדפוס, גבעת שאול ירושלים.

אימון של 90 דקות לקבוצת בוגרים.

19:30 - 21:00
מזרן פתוח
מיקום: בית הדפוס, גבעת שאול ירושלים.

90 דקות של "מזרן פתוח".

16:30 - 17:30
איגרוף תאילנדי - כיתות א - ב
מיקום: מתנס פסגת זאב, ירושלים

אימון של 60 דקות לקבוצת ילדים.
ההרשמה דרך המתנ"ס.

עלות אימון של 60 דקות: 260 ש"ח.

17:30 - 18:30
איגרוף תאילנדי - כיתות ג - ד - ה
מיקום: מתנס פסגת זאב, ירושלים

אימון של 60 דקות לקבוצת ילדים.
ההרשמה דרך המתנס.

עלות אימון של 60 דקות: 260 ש"ח.

18:30 - 20:00
איגרוף תאילנדי - כיתות ו - ז - ח
מיקום: מתנס פסגת זאב, ירושלים

אימון של 90 דקות לקבוצת נוער.
ההרשמה דרך המתנ"ס.

עלות אימון של 90 דקות: 280 ש"ח.

20:15 - 21:45
איגרוף תאילנדי - כיתות ט עד י"ב
מיקום: מתנס פסגת זאב, ירושלים

אימון של 90 דקות לקבוצת נוער בוגר.
ההרשמה דרך המתנ"ס.

עלות אימון של 90 דקות: 280 ש"ח.

17:30 - 19:00
אימון איגרוף תאילנדי - קבוצת נוער
מיקום: בית הדפוס, גבעת שאול ירושלים.

אימון של 90 דקות לקבוצת נוער.

19:30 - 21:00
אימון איגרוף תאילנדי - בוגרים
מיקום: בית הדפוס, גבעת שאול ירושלים.

אימון של 90 דקות לבוגרים.

13:00 - 15:00
אימון איגרוף תאילנדי - אימון נבחרת
מיקום: בית הדפוס, גבעת שאול ירושלים.

אימון של 120 דקות לנציגי הנבחרת.