שרה אברהם


שרה אברהם

פעמיים אלופת העולם, אלופת אירופה, נבחרת ישראל.