שחר ניסים

מקום ראשון בגביע אירופה, בתחרות בלטביה.