אלופים קטנים

אלופים קטנים: אסף כהן, ניקי קונסטנטינוב וליאל מזרחי.