איתן אבירבוך

ספורטאי צעיר בגביע האירופה בתחילת דרכו.